Ben je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist? Als nieuwe instelling in de regio Apeldoorn maken wij graag kennis met je. Bij ons kunnen mensen met complexe psychische problematiek terecht voor ambulante behandeling.

Visie

Onze behandelingen richten wij in met een multidisciplinair team, op basis van vier speerpunten.

 1. Positieve gezondheid en herstelvisie: we kijken verder dan de aan- of afwezigheid van klachten maar werken op verschillende dimensies aan een verbetering van de kwaliteit van leven.
 2. GGZ-zorgstandaarden: cliënten en verwijzers kunnen erop vertrouwen dat onze behandelingen berusten op wetenschappelijk onderzoek.
 3. Methodisch werken: samen met de client bepalen we welk doel de behandeling heeft en wat daarvoor nodig is. Tussentijds monitoren we of dat doel nog steeds in zicht is.
 4. Behandelaar en cliënt zijn gelijkwaardig en hebben ieder hun eigen deskundigheid. Ze nemen dan ook samen de besluiten over de behandeling.

Wat doen we niet?

We kunnen geen passende behandeling bieden als er bij je cliënt sprake is van een andere zorgbehoefte dan die wij kunnen vervullen. Dat geldt in de volgende gevallen:

 • Actuele behandeling door de crisisdienst/IHT of klinische opname (na stabilisatie kunnen wij wel in overleg treden)
 • matige tot ernstige verslavingsproblematiek als primair probleem
 • ernstige agressie of gedrag dat leidt tot strafbare feiten
 • voornamelijk hinder vanuit een bipolaire stoornis of psychose
 • ernstige eetproblematiek, zoals anorexia
 • een IQ onder de 70

Wil je doorverwijzen?

Op dit moment bieden wij (grotendeels) ongecontracteerde zorg. Wel hebben wij in 2024 met een paar verzekeraars een contract en met een heel aantal een betaalovereenkomst. Er is sprake van verschillende scenario’s rondom verzekeraars. Zou je goed willen checken welke van toepassing is op jouw cliënt?

Per 2024 zal er bij verschillende verzekeraars/polissen een deel van de eigen bijdrage moeten worden bijbetaald. Voor uitgebreidere informatie hierover verwijzen we naar de pagina 'Vergoeding'.

Verzekeraars met een contract
In 2024 hebben een contract met Salland, Stad Holland, DSW, InTwente, Aevitae en Care4life. We kunnen de facturen rechtstreeks naar deze verzekeraars sturen en de cliënt hoeft niks te doen. Het eigen risico handelt de verzekeraar af met de cliënt en er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Verzekeraars met een betaalovereenkomst in 2024
Met de volgende verzekeraars hebben wij een betaalovereenkomst: Zilveren Kruis (en dochterondernemingen FBTO, Friesland verzekering, Interpolis, Christelijke zorgverzekering en ZieZo), bij VGZ (en dochterondernemingen IZA, IZZ, Univé, UC, UMC, Zekur en Zorgzaam), ASR/ik kies zelf, ONVZ en VVAA. Wij kunnen de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar sturen en de cliënt heeft daar geen hinder of extra werk van. Afhankelijk van de polis zal er een deel eigen bijdrage moeten worden betaald.

Verzekeraars met een budgetpolis in 2024
Wij nemen geen cliënten aan die een zogenaamde budgetpolis hebben, omdat wij dan niet kostendekkend kunnen werken. Het gaat om de volgende polissen:

 • ASR/ik kies zelf - Goede keuze
 • CZ - Direct en Zorg bewust
 • FBTO - Basis
 • IZZ (CZ) - Zorg bewust
 • IZZ (VGZ) - Bewuzt Natura
 • Just - Just Basic
 • NN - Zorg voordelig
 • ONVZ - Bewuste keuze
 • PZP (CZ) - Zorg bewust
 • United Consumers - Bewuste keuze
 • Unive - Zorg select
 • VGZ - Bewuzt basis
 • VinkVink - Basis
 • Zorg & Zekerheid - Zorg Gemak

Helaas moeten we je vragen om cliënten met een dergelijke polis naar een ander te verwijzen.

Verzekeraars zonder betaalovereenkomst
Bij verzekeraars zonder betaalovereenkomst kunnen wij de factuur niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar sturen. Wij sturen deze naar de cliënt, die het bedrag declareert bij de zorgverzekeraar en de factuur aan ons voldoet. De cliënt hoeft niets zelf te betalen (behalve het eigen risico). Maar het vraagt wel een extra handeling en enig financieel overzicht van de cliënt. Afhankelijk van de polis moet er mogelijk een deel eigen bijdrage worden betaald.

Verzekeraars die een machtiging willen
Verder zijn er diverse verzekeraars die een machtiging voor ongecontracteerde zorg willen. Deze accepteren we wel, maar dit kan vertraging opleveren en een beperking van het aantal behandelsessies geven. Ook moeten we privacygevoelige informatie naar de medisch adviseur van de verzekeraar sturen. Daarnaast kan het zijn dat de cliënt de behandeling zelf moet betalen tot de verzekeraar akkoord is, of dat de limiet wordt bereikt terwijl de cliënt wel verdere behandeling nodig heeft.

Het gaat om de onderstaande verzekeraars:

 • ASR
 • ASR/ik kies zelf
 • AZVZ (Zorg en Zekerheid)
 • ONVZ
 • Vink Vink (van Menzis)
 • VVAA
 • Zorg en Zekerheid

Doorverwijzen via Zorgdomein
Denk je dat wij een passende zorgverlener zijn? Je kunt naar ons verwijzen via ZorgDomein.
Ben je niet aangesloten bij ZorgDomein? Stuur dan de verwijzing per (aangetekende) post of beveiligde mail naar ons op.