Kwaliteitsstatuut

Als je bij ons een traject ingaat, krijg je te maken met verschillende zorgverleners. Bijvoorbeeld een verpleegkundige, een psychiater, een maatschappelijke werker. Het is belangrijk dat wij als team goed afstemmen welke rollen en verantwoordelijkheden iedereen heeft. En dat moet voor jou als cliënt en voor je naasten ook duidelijk zijn.

Als GGZ-instelling zijn wij ook verplicht deze zaken vast te leggen in een kwaliteitsstatuut. Daarin staat precies wie welke verantwoordelijkheid heeft. Ook staat daarin hoe wij ervoor zorgen dat we ons blijven ontwikkelen. En hoe wij ons netwerk inschakelen.

Download hier ons kwaliteitsstatuut