Verbeter & klachtreglement

Vragen?

Heb je specifieke vragen of opmerkingen over je behandeling? Die kun je het beste met je behandelaar of begeleider bespreken.

Verbetervoorstel of ontevreden?

Wij willen zo goed mogelijk aan je wensen en verwachtingen voldoen en willen ons altijd verder verbeteren. Heb je een voorstel hoe we dat nog beter kunnen doen of ben je ergens ontevreden over? Bespreek dit dan vooral met je behandelaar. Je kan ook het formulier hieronder invullen en verzenden. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kunnen wij je onvrede niet wegnemen? Dan kun je je klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ideeënformulier (idee, verbeterpunt of klacht)

Klik hier om het formulier in te vullen

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en voor familie en naasten. De klachtenfunctionaris heeft als taak opvang, ondersteuning en advies te geven aan degene die de klacht indient. De klachtenfunctionaris probeert tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen. Kijk voor meer informatie op:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Geschillencommissie

Lukt het niet om bij ons via de klachtenregeling je klacht op te lossen? Dan kun je het geschil voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie in de zorg. Ook kun je naar de geschillencommissie stappen als wij een klacht niet binnen tien weken oplossen. Zij kunnen een bindende uitspraak doen over het geschil. Kijk voor meer informatie op:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/