Onze visie

We hebben de afgelopen jaren gezien dat de geestelijke gezondheidszorg is verbeterd door zorgprogramma’s. Het is goed dat behandelingen duidelijk beschreven zijn en zoveel mogelijk op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd. Zorgprogramma’s helpen om focus te houden.

We zagen echter ook dat niet iedereen zich geholpen voelde door de manier waarop zorgprogramma’s in grote instellingen werden ingevoerd. Met name mensen met meervoudige problemen, die de meest intensieve specialistische zorg nodig hebben. Zij gingen vaak van het ene naar het andere zorgprogramma, dat steeds maar een stukje van het probleem aanpakte. Daarin werd te weinig samengewerkt met de omgeving van cliënten, of de wereld buiten de GGZ. En er was te weinig aandacht voor onderliggende gestagneerde persoonlijke ontwikkeling, waaronder gebrek aan zin- en betekenisgeving.

Ook zagen we dat behandelingen konden stagneren. Vaak kwam dat doordat therapeut en cliënt elkaar uit het oog waren verloren. Ze trokken niet meer samen op, deden niet meer wat nodig was voor echte verandering. Of aan het begin van de behandeling was  het eindpunt al niet duidelijk. Behandelingen werken dan niet zo goed. De kans is aanwezig dat de cliënt zijn doelen dan niet bereikt. En de behandelingen duren lang, wat weer invloed heeft op de wachtlijsten. Daar hebben andere mensen die hulp nodig hebben ook last van.

Bij Emendare hebben we voor een andere aanpak gekozen. Die zie je terug in de manier waarop we tegen behandelen aankijken: het gaat om het (weer) regie voeren over je leven, over behandelen volgens de zorgstandaarden, maar wel op maat en vanuit gelijkwaardigheid. Jij weet veel van jezelf, de behandelaar weet veel van wat effectief is. En daarbij houden jij en je behandelaar voortdurend goed in de gaten of het doel nog duidelijk is én dichterbij komt.

We zijn sinds begin 2022 bezig en merken dat het werkt! Cliënten en behandelaren zijn enthousiast over de aandacht voor de brede blik op gezondheid en zingeving, in combinatie met een scherpe blik op doelen en voortgang.

 • Onze kernwaarden

  De keus voor onze kernwaarden laat zien hoe wij met cliënten omgaan en met elkaar.

 • Gastvrij

  Gastvrij

  Gastvrijheid is de basis van ons contact. We verwelkomen iedereen warm en uitnodigend. Dit zie je terug in ons kantoor, in onze inrichting, in onze manier van communiceren. Alle drempels in het contact willen we vermijden, letterlijk en figuurlijk. Onze taal is helder, duidelijk en uitnodigend. Ons contact met cliënten is persoonlijk en betrokken. En iedere ochtend zijn we blij onze collega’s weer te zien.

 • Verbindend

  Verbindend

  We verbinden ons aan onze cliënten. We verbinden ons aan elkaar, als collega’s. We werken eraan dat de cliënt weer de verbinding krijgt met zichzelf en met zijn omgeving. En we gaan de verbinding aan met al onze ketenpartners. Door de zes pijlers van Positieve Gezondheid aan elkaar te verbinden werken we aan een hogere levenskwaliteit bij onze cliënten. Ken je die platen waarin je alle punten met elkaar moet verbinden? Als je eraan begint heb je geen idee wat het wordt, maar als alle verbindingen op de juiste manier zijn gelegd, heb je een prachtig beeld.

 • Inspirerend

  Inspirerend

  Eigenlijk kun je niet over jezelf zeggen dat je inspirerend bent. Dat is iets wat anderen over je zeggen. En dat moet je verdienen. Wij willen heel graag dat cliënten over ons zeggen dat ze geïnspireerd zijn geraakt. Dat ze met nieuwe ideeën de deur uitgaan. Dat ze meer hoop op verbetering hebben en meer zin om hun leven aan te pakken. Ook willen we inspirerend zijn voor onze collega’s. Door ze een mooie werkomgeving te bieden met veel mogelijkheden zichzelf te ontplooien. Een plek waar creativiteit gekoesterd wordt.

Het verhaal van Emendare

Emendare is het Latijnse woord voor ‘verbeteren’, of ‘verbeteringen voorstellen’. Dat is waar wij voor staan: samen met onze cliënten zoeken naar verbeteringen waardoor zij meer kwaliteit van leven ervaren. Meer zingeving, meer regie.

Het logo van Emendare is de koru. Dit symbool laat zien hoe een nieuwe tak van de zilvervaren zich ontrolt, binnen de bescherming van het oudere blad. Het symboliseert een nieuw begin, groei en kracht. De gesloten cirkel van de Koru staat voor het eeuwige leren, en het altijd in beweging blijven. De krul die naar binnen gaat, verwijst naar het terugkeren naar de kern. Wie ben jij, wat is echt belangrijk voor jou, hoe wil jij dat je leven eruit ziet? De zes koru's in het logo verwijzen naar de zes dimensies van Positieve Gezondheid.

De Koru is een symbool van de Maori uit Nieuw-Zeeland. Het is geen toeval dat wij dit symbool hebben gekozen. Jeroen Hondema, oprichter van Emendare, heeft een bijzondere band met Nieuw-Zeeland. Hij is er meermalen geweest en heeft er een jaar met zijn gezin gewoond en gewerkt. De gastvrijheid heeft hem geraakt, net als de verbondenheid die de mensen daar ervaren met de natuur en met elkaar. Deze waarden zag hij ook in de psychiatrie. Met de oprichting van Emendare hoopt Jeroen een stukje Nieuw-Zeeland naar Nederland te brengen.