Bij Emendare leggen we het accent op jou als persoon. Op je veerkracht en op wat je leven betekenisvol maakt. Je voert zelf de regie over je behandeling. We hebben drie zorglijnen.
Meer lezen over onze werkwijze en  zorglijnen

In behandeling bij Emendare betekent dat we het accent leggen op jou als persoon. Op je veerkracht en op wat je leven betekenisvol maakt. Je voert zelf de regie over je behandeling. We hebben drie zorglijnen.
Onze werkwijze   zorglijnen

Onze werkwijze

In onze behandelingen herken je de volgende vier speerpunten:

Positieve gezondheid en herstelvisie
Positieve gezondheid betekent dat je verder kijkt dan alleen de aan- of afwezigheid van klachten. De centrale vraag van onze behandeling is: wat heb jij nodig om weer regie over je leven te krijgen? Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies: mentaal welzijn, kwaliteit van leven, zingeving, meedoen, lichaamsfuncties en dagelijks functioneren. Als je jouw kwaliteit van leven wil verbeteren, zijn acties nodig op meerdere dimensies. Lees meer hierover op de pagina Positieve gezondheid en herstelvisie. 

Werken volgens GGZ-zorgstandaarden
Wij werken volgens de GGZ-zorgstandaarden. Hierin staat welke therapie, op basis van wetenschappelijk onderzoek, het beste werkt voor bepaalde klachten. Als je bij ons komt, is dat best een stap. Je kunt erop vertrouwen dat wij ons werk baseren op wat er bekend is over de meest kansrijke, effectieve behandelingen.

Methodisch werken
Vanaf het begin, de intake, besteden we veel aandacht aan het begrijpen van wie jij bent. Waar kom je vandaan? Hoe ben je gevormd? Wat zijn je doelen en wat is ervoor nodig om daar te komen? Zijn wij de meest geschikte partner om je te begeleiden en hoe kunnen anderen je ook helpen? We volgen je voortgang heel precies, onder andere met vragenlijsten. Doen wij en jij de goede dingen om te kunnen veranderen, om weer regie te krijgen over je leven? Of is ondertussen jouw motivatie of einddoel veranderd en moeten we dit bijstellen? Dit alles bedoelen we met methodisch werken.

Gelijkwaardigheid
We zijn allemaal mensen en daarin gelijk. Jij weet veel over wie je bent, wat bij jou past, de behandelaar weet veel over behandelen, over welke therapieën effectief zijn. Ieder heeft zijn eigen deskundigheid en deze is even belangrijk. Zo nemen we samen besluiten en geven we samen je behandeling en herstelproces vorm. Lees meer hierover bij Positieve gezondheid en herstelvisie. 

Zorglijnen

Zorglijnen

Als je bij ons komt, houden we eerst een uitgebreide intake. Vervolgens doen we een voorstel voor behandeling. We bespreken dan met je welke ‘zorglijn’ bij je past. In ons team hebben we specialisten die vooral binnen een bepaalde zorglijn werken en ervaring hebben met therapieën die daarbij horen. We kunnen gemakkelijk zorglijnen combineren of tussen zorglijnen wisselen.
We hebben drie zorglijnen:

1. Zorglijn persoonlijkheidsstoornissen en (complex) trauma

Bij persoonlijkheidsproblematiek gebruiken we schematherapie, individueel of in groepen. Deze therapie richt zich op patronen die in je jeugd zijn ontstaan en die niet helpend zijn. Is er bij jou sprake van een trauma, dan kiezen we meestal voor EMDR als therapie. Of een alternatief, zoals imaginaire exposure of cognitieve gedragstherapie. Als het nodig is, kunnen we de therapie intensiveren, (kortdurend) medicatie toevoegen of een aanvullende, meer lichaamsgerichte behandeling bieden.

2. Zorglijn ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme spectrum stoornis)

Bij deze zorglijn is het belangrijk dat je veel leert over hoe de stoornis werkt en hoe je ermee kunt leven. Dit noemen we psycho-educatie. Mensen die ADHD hebben, krijgen vaak medicatie. We gebruiken in deze zorglijn in de basis twee soorten therapie: cognitieve gedragstherapie of acceptance & commitment therapie (ACT). Daarnaast kunnen we je begeleiden bij praktische zaken in het dagelijks leven. We werken dan vaak samen met andere domeinen, bijvoorbeeld de gemeente.

3. Zorglijn divers

Binnen deze zorglijn vallen vooral angst- en stemmingsstoornissen. Maar ook onbegrepen lichamelijke klachten of eetstoornissen. De therapie die je krijgt is meestal cognitieve gedragstherapie of acceptance & commitment therapie (ACT). Daarnaast schrijven we soms medicatie voor, bijvoorbeeld antidepressiva. Ook kijken we wat je in je dagelijks leven nodig hebt en hoe we hierbij kunnen ondersteunen.

Bij veelgestelde vragen vind je meer uitleg over de verschillende therapievormen.