Veelgestelde vragen

Op deze pagina beantwoorden we - de naam geeft het al weg - veelgestelde vragen. Voorlopig in de categorieën vergoeding en behandeling. Heb je een vraag aan ons? Kijk dan eerst even op deze pagina. Misschien heb je dan meteen antwoord. Staat je vraag er niet bij? Stuur ons dan een mail!

Vergoeding en eigen risico

Moet ik eigen risico betalen als ik in behandeling ga bij Emendare?

Dat hangt ervan af of je nog een bedrag open hebt staan aan eigen risico bij je zorgverzekeraar. Dat leggen we hieronder uit. 

Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is  €385,- per persoon. Dat betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste € 385 aan zorgkosten zelf moet betalen.

Als je een behandeling krijgt van Emendare, kijkt de verzekeraar eerst of je je eigen risico hebt ‘opgemaakt’. Als dat niet zo is, betaal je de eerste € 385 van de rekening zelf. Heb je al een deel van de rekening opgemaakt, dan betaal je dat gedeelte dat nog ‘open’ staat.

Hierbij speelt ook nog het gedeelte dat de verzekeraar vergoedt. Heb je een naturapolis, dan zal de verzekeraar een percentage vergoeden tussen de 64% en 80%. Alleen dit bedrag telt mee voor je eigen risico.

Vrijwillig eigen risico
Sommige mensen kiezen ervoor om een hoger eigen risico te hebben. Dat heet een vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig eigen risico kan maximaal € 500 zijn. Waardoor het totale eigen risico € 885 is (€ 385 + € 500). Heb je een vrijwillig eigen risico, dan moet je eerst alle zorgkosten betalen tot het bedrag van het verplichte en vrijwillig eigen risico. Verwacht je in een jaar veel zorgkosten, dan is het niet verstandig om een vrijwillig eigen risico te nemen.

Je kunt je zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog open staat.

Ik heb mijn factuur gedeclareerd aan de verzekeraar maar ik krijg maar een gedeelte terug. Moet ik de rest zelf betalen?

Of je de rest zelf moet betalen, hangt af van hoe de vergoeding van de verzekeraar is opgebouwd. Dat lichten we hieronder toe. 

Je hebt een factuur gekregen van Emendare voor de behandelingen. Deze declareer je bij de verzekeraar. Je zal in de meeste gevallen niet het hele bedrag vergoed krijgen. Dat bedrag zal bijv. rond de 70% liggen. Als jij 70% van de factuur hebt vergoed gekregen van de verzekeraar, betaal je dat bedrag aan ons. Daarnaast betaal je 5% over het factuurbedrag (eigen bijdrage) aan ons. Je krijgt hier een aparte factuur voor. De overige 25% hoef je niet te betalen, die nemen we zelf voor onze rekening.

Hierbij geldt wel een ‘maar’. Stel dat je je eigen risico nog niet hebt opgemaakt. In dat geval krijg je niets vergoed van de zorgverzekeraar, maar laat deze jou weten dat 70% van de factuur wordt afgetrokken van het eigen risico. Je moet dan die 70% wel zelf betalen.

Rekenvoorbeeld:

Je krijgt een rekening van € 500 van Emendare. De zorgverzekeraar laat jou weten dat je € 350 van deze factuur vergoed zou krijgen. Maar dat je nog een eigen risico hebt van € 385. Je moet nu € 350 overmaken aan Emendare. Je eigen risico is gedaald naar € 35.

Los van het eigen risico: je krijgt met dit rekenvoorbeeld een aparte factuur van ons voor 5% van het factuurbedrag (eigen bijdrage). 

Ik heb geld teruggekregen van de verzekeraar maar daar heb ik iets anders mee betaald. Nu kan ik de factuur van Emendare niet meer betalen. Wat nu?

Jij blijft ervoor verantwoordelijk dat de facturen aan Emendare betaald worden. Als er facturen onbetaald blijven, stoppen we de behandeling tijdelijk totdat dat probleem is opgelost. Dat is niet goed voor jouw herstel, daar zijn we ons van bewust. Toch zien we geen andere mogelijkheid. De kosten die wij maken voor de behandeling, krijgen we maar voor een deel vergoed. We kunnen het ons niet veroorloven om dat deel niet te ontvangen. Bel ons in alle gevallen als je problemen hebt om de factuur te betalen. Als je het lastig vindt om zelf verantwoordelijk te zijn voor betaling van de facturen, kan je huisarts je het beste naar een gecontracteerde zorgaanbieder sturen. Dan betaalt de verzekeraar rechtstreeks aan de zorgaanbieder uit.

Ik heb de factuur te laat ingediend bij de zorgverzekeraar en nu is de betalingstermijn verlopen. Kan ik later betalen?

Het antwoord is ‘nee’.  Dat klinkt hard, maar voor ons is het noodzakelijk dat de facturen op tijd betaald worden. De betaaltermijn is dertig dagen. In deze termijn kun je de factuur indienen bij de verzekeraar en het bedrag en het bedrag op je rekening te krijgen. Dit gebeurt meestal binnen een week. Als dat niet is gelukt, dan zul je de kosten zelf moeten voorschieten. Bel ons in alle gevallen als je problemen hebt om de factuur te betalen.

Ik heb maar een heel klein gedeelte van de factuur van de zorgverzekeraar betaald gekregen. Betaal ik dit bedrag aan Emendare?

Belangrijk is om te kijken hoe dit bedrag opgebouwd is. Sommige verzekeraars vergoeden 71% van onze factuur. Krijg je 71% uitgekeerd van de verzekeraar, dan betaal je dit bedrag aan ons. Daarnaast betaal je (in dit voorbeeld) 4% eigen bijdrage zelf.

Maar het kan ook zijn dat de verzekeraar een deel van je eigen risico heeft ingehouden. Je kunt op een overzicht van de verzekeraar zien of dat het geval is. Op dat overzicht staat het bedrag dat de verzekeraar zou hebben vergoed. En welk gedeelte daarvan als eigen risico wordt ingehouden. Belangrijk is dat je het bedrag betaalt dat de verzekeraar zou hebben vergoed.

Rekenvoorbeeld:

Je krijgt een factuur van € 400 van Emendare. De verzekeraar stort € 45 euro op je rekening. Op het overzicht zie je dat de verzekeraar € 320 zou hebben vergoed (80%). Maar dat je nog een eigen risico had van € 275. Het bedrag dat je overmaakt aan Emendare is € 320. 

Gaat het intakegesprek van mijn verplicht eigen risico af?

Ja, de kosten voor de intake kunnen van je eigen risico af gaan. Je hoeft ieder jaar maar één keer eigen risico te betalen. Wanneer je bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname je eigen risico al hebt betaald, worden de kosten voor een intake door je zorgverzekering vergoed. Wanneer je dus nog geen zorgkosten hebt gemaakt, en dus geen eigen risico hebt betaald, zijn de kosten van een intakegesprek voor eigen rekening. Totdat je het eigen risico hebt verbruikt.

Maakt het uit bij wie ik verzekerd ben als ik bij jullie in behandeling wil?

Er zijn heel veel verschillende zorgverzekeraars en bij de meesten kun je onze facturen gewoon declareren. Maar er zijn ook verzekeringen die we niet kunnen accepteren. Het gaat om de zogenaamde Budgetpolissen. Deze verzekeringen vergoeden slechts 50-63% van jouw factuur. Met die tarieven kunnen we niet kostendekkend werken. En we willen de hoogte van de eigen bijdrage voor cliënten beperken. Daarom kiezen wij ervoor om geen cliënten aan te nemen die een dergelijke polis hebben. 

Heb je één van de volgende verzekeringen? Vraag dan je huisarts om je naar een andere GGZ-instelling te verwijzen:

 • ASR/ik kies zelf - Goede keuze
 • CZ - Direct en Zorg bewust
 • FBTO - Basis
 • IZZ / PZP (CZ) – Zorg bewust
 • IZZ (VGZ) - Bewuzt natura
 • Just - Just Basic
 • Nationale Nederlanden - Zorg voordelig
 • United Consumers - Bewuste keuze
 • Univé - Zorg select
 • VGZ - Bewuzt Basis
 • VinkVink - Basis
 • Zorg & Zekerheid - Zorg Gemak

Ieder jaar is het mogelijk om een nieuwe polis af te sluiten. Let erop dat je dan niet alsnog kiest voor één van de Budgetpolissen. Je moet zelf het verschil betalen tussen wat de verzekeraar vergoedt en 75% van de factuur. Daarmee kom je voor hoge kosten te staan, zeker honderden euro’s per jaar.

Sommige verzekeraars willen eerst toestemming geven voordat je bij ons in behandeling gaat. Dit levert vertraging op en soms ook een beperking van het aantal behandelsessies. Het gaat daarbij om de volgende verzekeraars:

 • ASR/Ik kies zelf
 • AZVZ (zorg en Zekerheid)
 • ONVZ
 • VVAA
 • Vink Vink (van Menzis)
 • Zorg en Zekerheid
Heeft het overstappen naar een andere zorgverzekeraar gevolgen?

Dat kan zeker gevolgen hebben. Gunstige of ongunstige. Met sommige zorgverzekeraars hebben wij een contract of een betaalovereenkomst. Wij kunnen dan onze facturen rechtstreeks naar hen sturen. Jij hoeft dan niet meer zelf te declareren bij je verzekeraar. Dat gaat om de verzekeraars Salland, Aevitae, Care4life, DSW, StadHolland, InTwente, Zilveren Kruis, FBTO, Friesland verz., Interpolis, Christelijke zorgverzekeraar en Ziezo. VGZ, IZA, IZZ (VGZ), Univé, UC, UMC, Zekur en Zorgzaam, ASR/ik kies zelf, VVAA en ONVZ.

Maar als je kiest voor een zogenaamde Budgetpolis, dan kun je ineens voor hoge kosten komen te staan. Een Budgetpolis vergoedt maar tussen de 50 en 64%  van de factuur. Jij moet dan het verschil tot 75% van de factuur aan ons betalen. Dit kan oplopen tot honderden euro’s per jaar.

Dit zijn de Budgetpolissen:

 • ASR/ik kies zelf - Goede keuze
 • CZ - Direct en Zorg bewus
 • FBTO - Basis
 • IZZ en PZP (CZ) – Zorg bewust
 • IZZ (VGZ) - Bewuzt natura
 • Just - Just basic
 • Nationale Nederlanden - Zorg voordelig
 • United Consumers - Bewuste keuze
 • Univé - Zorg select
 • VGZ - Bewuzt Basis
 • VinkVink - Basis
 • Zorg & Zekerheid - Zorg Gemak

Wij adviseren je om heel goed te bekijken naar de nieuwe polis die je afsluit. Als die polis voorkomt in het rijtje dat hierboven staat, kom je voor hoge kosten te staan.

Zijn er ook verzekeraars waarbij ik niet zelf de factuur hoef in te dienen?

Ja. Met een aantal verzekeraars hebben wij een contract of een betaalovereenkomst. Een contract hebben we met:

 • Salland
 • Aevitae
 • Care4life
 • DSW
 • StadHolland
 • InTwente

Een betaalovereenkomst hebben we met:

 • Zilveren Kruis
 • FBTO
 • De Friesland
 • Interpolis
 • Christelijke zorgverzekeraar
 • Ziezo
 • VGZ
 • IZA
 • IZZ (VGZ)
 • Univé
 • UC
 • UMC
 • Zekur
 • Zorgzaam
 • ASR/ik kies zelf
 • ONVZ
 • VVAA

Wij sturen de factuur rechtstreeks naar hen en zij maken het bedrag naar ons over. Voor jou en voor ons heel prettig.

Behandeling

Welke behandeling krijg ik bij Emendare?

Iedereen krijgt een ander soort behandeling. Bij de intake kijken we waarmee we je kunnen helpen en wat je doelen zijn. En ook welke soort behandeling daarbij hoort. We hebben verschillende mogelijkheden: EMDR, cognitieve gedragstherapie, schematherapie. En we werken ook op andere dimensies, zoals: leefstijl, meedoen in de maatschappij, sociaal netwerk, zinvolle dagbesteding, financiën. De regiebehandelaar kijkt samen met jou naar wat je nodig hebt en wat bij je past. 

Wat is schematherapie?

Schematherapie wordt veel ingezet bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Het is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie. Ook helpt het bij mensen met langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Met je therapeut ga je op zoek naar de hardnekkige patronen die problemen veroorzaken. Deze probeer je te veranderen. Waar komen deze patronen vandaan? Welke ervaringen in je jeugd hebben daar invloed op gehad? Je leert de patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor kun je beter richting geven aan je leven en relaties met andere verbeteren.

Wat is cognitieve gedragstherapie (cgt)?

Bij cognitieve gedragstherapie (cgt) ga je je eigen gedrag onderzoeken en veranderen. Je doet dit samen met een therapeut, die je oefeningen geeft om anders te denken en te doen. Dit vermindert je klachten. Ook krijg je handvatten waarmee je problemen in de toekomst anders kunt aanpakken.

Cgt is vooral gericht op het hier en nu. De oorzaak van je klachten kun je namelijk niet altijd meer vinden. Dat is ook niet altijd nodig. De belangrijkste vraag voor een cgt-behandeling is: waarom blijft dit probleem nu bij jou voortbestaan?

Eerst brengt de therapeut met jou in kaart wat er gebeurt in je leven. En hoe je op die gebeurtenissen reageert. Je onderzoekt hoe goed jouw manier van reageren je helpt. En of er manieren mogelijk zijn die je méér helpen. Daarna ga je oefenen met nieuwe manieren van denken en doen. Dat doe je tijdens de afspraak met je therapeut, maar vooral buiten de spreekkamer.

Cgt is dus een actieve therapie waar je in je dagelijkse leven mee aan de slag gaat. Door dat oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt.

Wat is farmacotherapie?

Farmacotherapie betekent dat je psychische klachten behandelt met medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. Soms zorgen storingen in het lichaam ervoor dat sommige stoffen teveel of te weinig worden aangemaakt. Dat kan grote gevolgen hebben. Passende medicatie kan die storingen corrigeren, waardoor klachten verdwijnen. 

Medicatie wordt ook vaak gecombineerd met andere therapieën. Dat komt omdat medicatie de werking van andere therapieën kan versterken of verbeteren. 

Alleen een psychiater, huisarts of psychiatrisch verpleegkundige mag medicatie voorschrijven. Onze psychiater kijkt vooraf goed naar hoeveel en hoe lang je medicijnen zou moeten gebruiken. Ook legt hij uit met welke bijwerkingen je te maken kunt krijgen.  

Wat is ACT?

Wat is ACT?
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Deze therapie helpt je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels in je leven. Zodat je vervolgens kan investeren in de dingen die je echt belangrijk vindt. 

Je leert vaardigheden aan waardoor je psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zozeer om de klachten te verminderen maar om veerkracht te krijgen. De therapeut maakt veel gebruik van oefeningen en metaforen. Zo leer je op basis van ervaringen. 

ACT is een wetenschappelijk bewezen therapie voor depressie, angststoornis, chronische pijn en bepaalde vormen van verslaving. Maar ACT helpt je ook verder als er niet echt een diagnose is gesteld. 

Wat is imaginaire exposure?

Imaginaire Exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie die onder andere gebruikt wordt bij traumaverwerking. Een trauma kan ontstaan als je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt.

Tijdens de Imaginaire Exposure-therapie ga je samen met je behandelaar in een veilige omgeving in gedachten terug naar een gebeurtenis. Je vertelt tijdens de sessies over jouw trauma, je herbeleeft het. Je probeert dit zo veel mogelijk in detail te doen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld naar bepaalde geuren of kleuren tijdens de schokkende gebeurtenis te vragen. 

Het lijkt tegenstrijdig om traumatische herinneringen op te halen. Het trauma roept veel angst op en dat wil je niet voelen. Maar door de herinnering te vermijden, wordt het probleem op lange termijn erger. Het is geen blijvende oplossing. 

Door steeds opnieuw over je trauma te vertellen, wen je aan de angst. Deze neemt geleidelijk af. Ook zullen je emoties die je hierbij voelt langzaam afnemen. Je krijgt controle over je herinnering en herbelevingen, nachtmerries en flashbacks zullen afnemen. 

Wat is EMDR?

EMDR is een therapie die gebruikt wordt om trauma’s te verwerken. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Bij een EMDR-behandeling helpen we je om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. 

Een trauma kan behoorlijk wat klachten geven. Zo kun je last krijgen van angst, paniek en herbelevingen. Of je gaat bepaalde situaties vermijden. Tijdens de EMDR-behandeling stelt de behandelaar je een aantal vragen. Je denkt hierdoor terug aan de nare gebeurtenis waardoor een trauma is ontstaan en de therapeut verzamelt informatie over de gebeurtenis.

Daarna start het verwerkingsproces. Je behandelaar vraagt je opnieuw aan de gebeurtenis te denken. Ondertussen leidt jouw behandelaar je af door bijvoorbeeld met zijn of haar vingers heen en weer te bewegen. Deze beweging volg je met je ogen, terwijl je aan de herinnering denkt.
Doordat je hoofd veel tegelijkertijd moet verwerken, vervaagt het beeld aan je herinnering. Het gaat niet helemaal weg, maar de emotionele lading van de herinnering neemt af.  

Het gevolg is dat je weer beter terug kunt denken aan bepaalde situaties, zonder daarbij angst of paniek te ervaren. Je wordt niet meer overmand door emoties op het moment dat iets of iemand je aan de gebeurtenis doet herinneren. De herbelevingen worden minder en ook je vermijdingsgedrag neemt hierdoor af.