Verzekeraars en vergoedingen 2024

In 2024 zal bij een deel van de verzekeringen en polissen een eigen bijdrage moeten worden betaald.

Sinds de oprichting van Emendare hebben we iedere cliënt kortingen kunnen geven op de facturen, tot zo’n 35%, waardoor we geen eigen bijdrage hoefden te vragen. Helaas ontkomen we er niet aan om dit beleid aan te passen in 2024, gezien de sterk gestegen kosten en onvoldoende meegestegen vergoedingen. We proberen onze tarieven zo laag mogelijk te houden en kunnen nog steeds een aanzienlijke korting geven, maar moeten deze wel verlagen van 35% naar 25% van het (wettelijke) NZA tarief. Dat betekent dat voor veel zorgpolissen per 2024 een eigen bijdrage zal moeten worden betaald.

We snappen dat een eigen bijdrage betalen vervelend is. Daar staat gelukkig wel wat tegenover. Contractuele afspraken met verzekeraars zouden hebben geleid tot een beperking van het maximum aantal behandelsessies wat we je hadden kunnen bieden. Dat we grotendeels ongecontracteerd werken, maakt het ons mogelijk écht te kijken naar wat je nodig hebt en daarbij vanuit de richtlijnen te kunnen werken, om je zo optimale zorg te bieden. Daarbij helpen we je weer regie over je leven te gaan voeren in zo weinig sessies als mogelijk en zo veel als nodig.

Voor de duidelijkheid:

 • De eigen bijdrage is iets anders dan het verplichte ‘eigen risico’; dat zijn de zorgkosten die per kalenderjaar eerst zelf moeten worden betaald.
 • Verzekeraars geven vaak aan dat ze 75% vergoeding bieden voor ongecontracteerde zorg. Daarmee wordt echter 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief bedoeld, wat een stuk lager ligt dan het hierboven genoemde wettelijk bepaalde NZA tarief, waar wij van uitgaan.

Op de pagina 'overzicht zorgverzekeringen 2024' hebben we een compleet overzicht gezet. Hier kan je per verzekeraar en zelfs per polis de volgende zaken met elkaar vergelijken:

 • Wordt deze polis geaccepteerd bij Emendare?
 • Heeft Emendare een contract met deze verzekeraar?
 • Wat is het premiebedrag van de verzekering p/mnd.?
 • Dient Emendare voor mij de factuur in, of moet ik het zelf doen en ook zelf het geld overmaken p/mnd.?
 • Moet ik bij deze polis maandelijks een deel eigen bijdrage betalen, en zo ja, welk percentage is dat dan?
 • Indien ik een deel van de eigen bijdrage moet betalen, wat is dan gemiddeld het geschatte maandbedrag per cliënt en wat is het geschatte maximum?
 • Is er sprake van een benodigde machtiging van de verzekeraar bij deze polis (met mogelijk beperkingen in mijn behandeling)?

 

Emendare heeft met een aantal verzekeraars een contract afgesloten voor 2024, soms hebben we een betaalovereenkomst en soms geen van beide. Het is afhankelijk van je verzekeraar wat dit voor jou betekent. Er zijn vijf mogelijkheden:

Bij ons eerste contact nemen we jouw situatie goed door. Ook bespreken we onze voorwaarden, zoals het no-showtarief.

Verzekeraars met een betaalovereenkomst

Verzekeraars met een contract

Ben je verzekerd bij Salland, DSW, StadHolland, InTwente, Aevitae of Care4life? We hebben in 2024 een contract met deze verzekeraar en we kunnen de facturen rechtstreeks bij hen indienen. Het (verplichte) eigen risico handelt je verzekeraar automatisch met je af. Je betaalt geen eigen bijdrage.

Bij Veelgestelde vragen vind je rekenvoorbeelden over het eigen risico.

Verzekeraars met een betaalovereenkomst

Verzekeraars met een betaalovereenkomst

Zit je bij Zilveren Kruis (en dochterondernemingen FBTO, Friesland verzekering, Interpolis, Christelijke zorgverzekeraar en ZieZo), bij VGZ (en dochterondernemingen IZA, IZZ, Univé, UC, UMC, Zekur en Zorgzaam), ONVZ, VVAA of ASR/ik kies zelf? We hebben een overeenkomst met deze verzekeraars en wij kunnen facturen rechtstreeks naar hen sturen. Het (verplichte) eigen risico handelt de verzekeraar automatisch met je af. Afhankelijk van je polis kan het zijn dat je een deel eigen bijdrage moet betalen.

Bij Veelgestelde vragen vind je rekenvoorbeelden over het eigen risico.

Verzekeraars met een budgetpolis

Verzekeraars met een budgetpolis

Sommige verzekeraars bieden een hele lage vergoeding via een zogenaamde budgetpolis. Wij kunnen voor die vergoeding geen behandeling geven. Het gaat om de volgende polissen:

 • ASR/ik kies zelf - Goede keuze
 • CZ - Direct en Zorg bewust
 • FBTO - Basis
 • IZZ (CZ) - Zorg bewust
 • IZZ (VGZ) - Bewuzt Natura
 • Just - Just Basic
 • NN - Zorg voordelig
 • ONVZ - Bewuste keuze
 • PZP (CZ) - Zorg bewust
 • United Consumers - Bewuste keuze
 • Unive - Zorg select
 • VGZ - Bewuzt basis
 • VinkVink - Basis
 • Zorg en Zekerheid - Zorg Gemak

Let op: als je tijdens je behandeling bij ons overstapt naar een budgetpolis, dan zul
je wel moeten bijbetalen. Wij vragen je dan om tot 75% van je factuur zelf bij te
betalen. Hierdoor kun je voor hoge kosten komen te staan. Wij adviseren je dan ook
om niet over te stappen naar een budgetpolis..

Verzekeraars zonder betaalovereenkomst

Verzekeraars zonder betaalovereenkomst

Bij verzekeraars zonder betaalovereenkomst kunnen wij de factuur niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar sturen. Wij sturen deze naar jou per mail, jij declareert het bedrag bij de zorgverzekeraar en betaalt het vergoede bedrag aan ons.
De verzekeraar vergoedt tussen de 64 en de 100% van de factuur, afhankelijk van de soort polis die je hebt. Ons uitgangspunt is dat je maximaal tot 75% hoeft bij te betalen. Vergoedt jouw verzekeraar 70%, dan betaal je zelf 5% eigen bijdrage per factuur.

Soms moet je nog wel je verplichte eigen risico betalen. Lees hier meer over.

Verzekeraars die een machtiging willen

Verzekeraars die een machtiging willen

Er zijn diverse verzekeraars die een machtiging willen afgeven aan instellingen die geen contract hebben. Dat betekent dat zij vooraf toestemming moeten geven. Sommigen willen zelfs tijdens een behandeling toestemming geven voor het vervolg. Dit kan ervoor zorgen dat je langer moet wachten voordat je behandeling start. Of er is een beperking in het aantal sessies.
Het gaat om de onderstaande verzekeraars:

 • ASR/ik kies zelf
 • AZVZ
 • ONVZ
 • Vink Vink (van Menzis)
 • VVAA
 • Zorg en Zekerheid

Overstappen van verzekeraar

In de decembermaand kun je weer kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Als je
overstapt, kan dat consequenties hebben.
Als je overstapt naar een budgetpolis, kom je voor hoge kosten te staan. Deze polis geeft
zo’n lage vergoeding, dat wij daarvoor geen behandeling kunnen bieden. Je moet dan zelf
tot 75% van elke factuur bijbetalen.

Als je overstapt naar een verzekeraar met een machtiging (of erbij blijft), moeten we
een nieuwe machtiging aanvragen voor het nieuwe jaar. Dat kan betekenen dat we je
behandeling vanaf 1 januari tijdelijk moeten stoppen totdat je verzekeraar akkoord is. Of je
krijgt een maximum aantal sessies. Daarnaast kan het zijn dat je je behandeling zelf moet
betalen tot je verzekeraar akkoord is gegaan, of omdat de limiet al is bereikt en je wel
verdere behandeling nodig hebt.

Hoe zit het met het eigen risico?

Iedereen in Nederland moet de eerste € 385 van de jaarlijkse zorgkosten zelf betalen. Dit
heet het verplicht eigen risico. Alleen huisarts, verloskundige en kraamzorg zijn uitgesloten
hiervan. Psychologische hulp valt dus onder eigen risico. Het eigen risico staat los van
wat de verzekeraar vergoedt. Heb je je eigen risico nog niet ‘opgemaakt’, dan betaal je dat
eerst. Als de zorgverzekeraar dus een gedeelte van jouw factuur niet betaalt omdat dat
onder je eigen risico valt, moet je dat gedeelte zelf aan Emendare betalen.

Sommige mensen hebben gekozen voor een vrijwillig eigen risico, bovenop het verplicht
eigen risico. Daarmee kunnen zij hun premie verlagen. Stel dat je een vrijwillig eigen
risico hebt van € 500. Dat betekent dat je in totaal de eerste € 885 van de zorgkosten zelf
betaalt.

Rekenvoorbeeld:

Stel dat je een eigen risico hebt van € 385. Je hebt daar al € 200 van gebruikt. Er staat dan nog € 185 open. Je krijgt van Emendare een factuur van € 450. Deze declareer je bij je verzekeraar. Je verzekeraar laat weten dat je 75% van die factuur vergoed krijgt. Dat is dus € 337,50. Omdat je eerst je eigen risico moet opmaken, gaat daar € 185 van af. Je krijgt dus € 152,50 vergoed van de zorgverzekeraar. Aan Emendare moet je wél € 337,50 betalen. De overige € 47,50 van de factuur ( €385 - € 337,50) hoef je niet te betalen.

Niet komen zonder op tijd af te zeggen

Als wij een afspraak met jou maken, komen we die na. Datzelfde geldt omgekeerd –
hopelijk – ook. Natuurlijk kan er eens wat tussenkomen. Zorg dan dat je minimaal 24 uur
van te voren afzegt. Zeg je binnen die 24 uur af, of kom je niet zonder af te zeggen, dan
sturen wij een rekening van € 50 voor een behandelsessie. Voor een diagnostisch gesprek
(intake of onderzoek) dat je niet op tijd afzegt, moet je € 100 betalen. Dit komt omdat zo’n
gesprek meer tijd vergt die wij dan hebben ingepland. Let wel: deze rekening krijg je niet
vergoed van de verzekeraar.

Het kan zijn dat je een goede reden hebt waardoor je niet kunt komen. Wij moeten de
rekening dan toch sturen. We kunnen namelijk op zo’n korte termijn niemand anders
meer inplannen. En dan maken wij kosten zonder dat daar iets tegenover staat. Al onze
voorwaarden kun je nalezen in onze algemene voorwaarden.

Heb je op maandag een afspraak en wil je die afzeggen? Stuur ons een mail. Wij houden
de tijd aan van jouw verstuurde mail.