De herstelgedachte en Positieve Gezondheid vormen de basis van onze behandelingen. Dat betekent dat we jouw herstel én jouw gezondheid in de brede zin bekijken. Wanneer ervaar jij een aangenaam en betekenisvol leven en op welke dimensies moeten we dan stappen zetten?

Herstelgedachte

Als gevolg van psychische problemen staat veel in je leven op z’n kop. Je identiteit, zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociale relaties en sociale rollen kunnen een flinke deuk oplopen. Als je klachtenvrij bent, betekent het niet dat je ook op deze vlakken hersteld bent. Wij zien herstel als een proces waarin je veerkracht ontwikkelt, leert omgaan met moeilijke ervaringen en daarna de draad van het leven weer oppakt. Wij willen jou hierin begeleiden door jouw mogelijkheden en krachten centraal te zetten, waardoor je weer de regie krijgt over je leven.

Daarvoor zien wij iedere behandeling als uniek en persoonlijk. Het gaat immers om jouw mogelijkheden en doelen. Die inventariseren we samen met jou. Het is belangrijk dat wij weten wat voor jou een zinvolle levensvervulling is. De ene persoon wil weer kunnen werken, de ander wil meer vrienden. Samen bekijken we hoe we jouw rollen in de maatschappij kunnen versterken, bijvoorbeeld jouw rol als familielid, burger of werknemer.

Hiervoor is gelijkwaardigheid essentieel. Jij bent deskundig over waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Wij hebben deskundigheid vanuit opleiding en werkervaring. Samen nemen we besluiten over jouw behandeling. Jouw leefwereld, levensverhaal en jouw wensen en jouw krachten zijn leidend. Wij zijn ervoor om je te begeleiden en te coachen. Zo houd jij regie over je herstelproces.

Positieve Gezondheid

Of je je goed voelt, heeft vaak te maken met je veerkracht. Of je je kunt aanpassen aan wat je overkomt in het leven. En als het leven je uitdagingen biedt op mentaal, fysiek of sociaal vlak, dan wil je daarmee om leren gaan, zonder dat je zelf de regie verliest.

Hierover gaat Positieve Gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. De zes dimensies zijn mentaal welzijn, kwaliteit van leven, zingeving, meedoen, lichaamsfuncties en dagelijks functioneren. Vaak doet een probleem zich niet puur en alleen in één van deze dimensies voor. En als je de kwaliteit van leven wilt verbeteren, zijn acties nodig op meerdere dimensies.

Wij kijken naar waar verbeteringen mogelijk zijn op al deze dimensies. Dat doen we met een multidisciplinair team. Elke discipline pakt één of meer van deze dimensies samen met jou op. We betrekken daarbij jouw netwerk en het sociale domein.