Keuzetabel zorgpolissen 2024

Keuzetabel zorgpolissen – 2024

Voor specifieke informatie per verzekeraar en polis, klik op een van onderstaande verzekeraars. Vervolgens klik je door op een polis. Informatie verschijnt over:

 • de geschatte eigen bijdrage per factuur
 • premiebedrag aan de verzekeraar
 • of we een contract hebben met deze verzekeraar
 • of je zelf de factuur moet indienen of dat wij dat doen
 • of er een machtiging nodig is voor de start van je behandeling.

Op de ‘Vergoedingen’ pagina vind je uitgebreide algemene informatie over verzekeraars en polissen.’

 • De genoemde bedragen zijn schattingen, waarbij de variatie afhankelijk is van:
  • De verschillende tijdsduur van de sessies;
  • de frequentie van de sessies;
  • de discipline van je behandelaar;
  • of je door een of meerdere typen behandelaren wordt gezien.
 • We geven een schatting van het gemiddeld bij te betalen bedrag p/mnd en ook een schatting van het maximum p/mnd. De daadwerkelijke kosten kunnen hiervan afwijken, gezien bovenstaande redenen.
 • Aan dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 • De eigen bijdrage staat los van het eigen risico, dat elk kalenderjaar aan de verzekeraar moet worden betaald.